Inschrijvingen

Voor inschrijvingen van het schooljaar 2017-2018 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling. 

Dit doen we om de leerlingenaantallen beheersbaar te houden en op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven garanderen.
Ons schoolbestuur besloot de capaciteit voor onze school vast te leggen tot de volgende maximum leerlingenaantallen:

Voor kinderen, geboren in 2016, is de volledige capaciteit nog vrij. 

 

 

Vestiging

Grootveld

 

 

kleuterschool

°2016

°2015

°2014

°2013

 

maximum
capaciteit

75

75

75

75

 

aantal vrije
plaatsen

75

39

27

19

 

 

 

 

 

 

 

Lagere school

1ste leerjaar

2de leerjaar

 

 

 

maximum
capaciteit

75

75

 

 

 

aantal vrije
plaatsen

21

36

 

 

 

 

 

 

Vestiging

Bovenpoort

 

Lagere school

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

maximum
capaciteit

75

75

75

75

aantal vrije
plaatsen

19

23

23

23

 

graadklassen

 

Vestiging

St.- Norbertus

 

 

kleuterschool

°2016

°2015

°2014

°2013

 

maximum
capaciteit

12

12

12

12

 

aantal vrije
plaatsen

12

5

6

Volzet

 

 

 

 

 

 

 

Lagere school

1ste en 2de leerjaar

3de  en 4de leerjaar

5de en 6de leerjaar

 

 

maximum
capaciteit

26

26

26

 

 

aantal vrije
plaatsen

1ste lj: 5

2e lj: 6

3e lj: Volzet

4e lj :8

5e lj: 4

6e lj: 5

 

 

 

 

graadklassen

 

Vestiging

Attenhoven

 

 

kleuterschool

°2016

°2015

°2014

°2013

 

maximum
capaciteit

13

13

13

13

 

aantal vrije
plaatsen

13

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Lagere school

1ste en 2de leerjaar

3de en 4de leerjaar

5de en 6de leerjaar

 

 

maximum
capaciteit

27

26

26

 

 

aantal vrije
plaatsen

1elj: volzet

2elj: volzet

3elj: volzet

4elj: volzet

5elj: 2

6elj: 4

 

 

Voor inschrijvingen van het schooljaar 2017-2018 werken we met dezelfde inschrijvingsperiodes als alle andere Landense scholen.
Deze regeling geldt ook voor kleuters, geboren in 2016, die pas kunnen instappen (wegens latere geboortedatum) tijdens schooljaar 2018-2019.
Voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2017-2018 werken we met voorrangsperiodes. Elke periode duurt minimum 2 weken met uitzondering van de kinderen van het personeel.
De eerste voorrangsperiode ( kinderen uit dezelfde leefentiteit) voor broers en zussen begint op maandag 5 maart 2018 en zal eindigen op 23 maart 2018. De tweede voorrangsperiode (kinderen van het personeel) begint op 26 maart 2018 en zal eindigen op 30 maart 2018.
Na de paasvakantie; op 16 april 2018 kunnen alle andere mensen die niet behoren tot deze voorrangsgroepen hun kind(eren) inschrijven rekening houdend met de bepalingen van onze capaciteit. Dit wil zeggen dat indien de maximumcapaciteit werd bereikt het kind zal geweigerd worden. We nemen deze kinderen wel op in het inschrijvingsregister met melding van niet-gerealiseerde inschrijving. Deze kinderen worden op de wachtlijst geplaatst. Voor kleuters van het jongste geboortejaar blijft de wachtlijst geldig tot het einde van het volgende schooljaar. Alle andere inschrijvingen blijven geldig tot 6 oktober van het volgende schooljaar. Na deze periode moet men niet-gerealiseerde inschrijvingen vernieuwen om een plaats op de wachtlijst te verkrijgen.
De inschrijvingen lopen tot 31 augustus 2018, rekening houdend met de vakantieperiodes.
Tijdens het schooljaar kan u (vanaf maandag 5 maart 2018) uw kind dagelijks inschrijven tussen 8.15 uur en 16.00 uur op ons secretariaat in de Grootveldstraat 2 te Landen.
Plaatsen die later eventueel vrijkomen worden, in volgorde van inschrijving, later aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.
Mogen we u vriendelijk vragen om bij de inschrijvingen van uw kind(eren) een officieel legitimatie bewijs mee te brengen.
U zal bij inschrijving op het secretariaat in de Grootveldstraat 2, 3400 Landen verzocht worden een volgnummertje te trekken, dit om de juiste volgorde van de inschrijvingen te kunnen garanderen.
We hopen dat onze inschrijvingen op een rustige manier kunnen verlopen en danken u voor uw begrip.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata.
Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement.

 

INSTAPDATA 2017 - 2018

Kindjes geboren

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

29/11/2014 – 01/03/2015

Na de zomervakantie

1 september 2017

02/03/2015 – 06/05/2015

Na de herfstvakantie

7 november 2017

07/05/2015 – 08/07/2015

Na de kerstvakantie

8 januari 2018

09/07/2015 – 01/08/2015

Na de teldag

1 februari 2018

02/08/2015 – 19/08/2015

Na de krokusvakantie

19 februari 2018

20/08/2015 – 16/10/2015

Na de paasvakantie

16 april 2018

17/10/2015 – 14/11/2015

 Na Hemelvaart

14 mei 2018

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2018-2019

 

Volg onze school op Facebook 

 

 

VCLB TIENEN 

 

VBS ST-GERTRUDIS

Grootveldstraat 2

3400 Landen

Tel.: 011/ 88 23 21

Fax : 011/ 88 78 37

 

 

Vestigingen :

1. GROOTVELD : Grootveldstraat 2, 3400 Landen

2. BOVENPOORT : Bovenpoortstraat 48, 3400 Landen 

3. SINT--NORBERTUS : Norbertusstraat 15, 3400 Landen

4. KLAVERTJE VIER : Jonker Janlaan 3, 3004 Attenhoven

                       

 

 

 

ONZE KLASBLOGS

Klik op de klasblog van je keuze

* CK6 juf Greet

* CK7 juf Nathalie

* NK1 Juf Fanny

ONZE ZORGWERKING

Login Form

Onderwijsregelgeving

Copyright © 2015. All Rights Reserved.