Inschrijven

VESTIGING GROOTVELD

Kleuterschool

°2017

°2016

°2015

°2014

Maximum capaciteit

75

75

75

75

Aantal vrije plaatsen

40

35

37

22

Lagere school

1ste leerjaar

2de leerjaar

Maximum capaciteit

75

75

Aantal vrije plaatsen

11

20

VESTIGING BOVENPOORT

Lagere school

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

Maximum capaciteit

75

75

75

75

Aantal vrije plaatsen

33

19

17

22

VESTIGING ST-NORBERTUS

GRAADKLASSEN

Kleuterschool

°2017

°2016

°2015

°2014

Maximum capaciteit

12

12

12

12

Aantal vrije plaatsen

10

3

6

6

Lagere school

1ste en 2de leerjaar

3de en 4de leerjaar

5de en 6de leerjaar

Maximum capaciteit

26

26

26

Aantal vrije plaatsen

1ste lj: 2
2e lj: 6

3e lj: 6
4e lj: 2

5e lj: 7
6e lj: 5

VESTIGING Attenhoven

GRAADKLASSEN

Kleuterschool

°2017

°2016

°2015

°2014

Maximum capaciteit

13

13

13

13

Aantal vrije plaatsen

12

7

5

1

Lagere school

1ste en 2de leerjaar

3de en 4de leerjaar

5de en 6de leerjaar

Maximum capaciteit

27

26

26

Aantal vrije plaatsen

1ste lj: 3
2e lj: 2

3e lj: Volzet
4e lj: Volzet

5e lj: Volzet
6e lj: Volzet

Voor inschrijvingen van het schooljaar 2018-2019 werken we met dezelfde inschrijvingsperiodes als alle andere Landense scholen.
Deze regeling geldt ook voor kleuters, geboren in 2017, die pas kunnen instappen (wegens latere geboortedatum) tijdens schooljaar 2019-2020.
Voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met voorrangsperiodes. Elke periode duurt minimum 2 weken met uitzondering van de kinderen van het personeel.
De eerste voorrangsperiode ( kinderen uit dezelfde leefentiteit) voor broers en zussen begint op maandag 11 maart 2019 en zal eindigen op 22 maart 2019.De tweede voorrangsperiode (kinderen van het personeel) begint op 25 maart 2019 en zal eindigen op 5 april 2019.

Na de paasvakantie; op 23 april 2019 kunnen alle andere mensen die niet behoren tot deze voorrangsgroepen hun kind(eren) inschrijven rekening houdend met de bepalingen van onze capaciteit. Dit wil zeggen dat indien de maximumcapaciteit werd bereikt het kind zal geweigerd worden. We nemen deze kinderen wel op in het inschrijvingsregister met melding van niet-gerealiseerde inschrijving. Deze kinderen worden op de wachtlijst geplaatst. Voor kleuters van het jongste geboortejaar blijft de wachtlijst geldig tot het einde van het volgende schooljaar. Alle andere inschrijvingen blijven geldig tot 6 oktober van het volgende schooljaar. Na deze periode moet men niet-gerealiseerde inschrijvingen vernieuwen om een plaats op de wachtlijst te verkrijgen
.
De inschrijvingen lopen tot 31 augustus 2019, rekening houdend met de vakantieperiodes.
Tijdens het schooljaar kan uw kind dagelijks inschrijven tussen 8.15 uur en 16.00 uur op ons secretariaat in de Grootveldstraat 2 te Landen.
Plaatsen die later eventueel vrijkomen worden, in volgorde van inschrijving, later aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.
Mogen we u vriendelijk vragen om bij de inschrijvingen van uw kind(eren) een officieel legitimatie bewijs mee te brengen.
U zal bij inschrijving op het secretariaat in de Grootveldstraat 2, 3400 Landen verzocht worden een volgnummertje te trekken, dit om de juiste volgorde van de inschrijvingen te kunnen garanderen.
We hopen dat onze inschrijvingen op een rustige manier kunnen verlopen en danken u voor uw begrip.Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata.
Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement.

INSTAPDATA 2019-2020

Kindjes geboren tot en met...

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

2 maart 2017

Na de zomervakantie

2 september 2019

4 mei 2017

Na de herfstvakantie

4 november 2019

6 juli 2017

Na de kerstvakantie

6 januari 2020

3 augustus 2017

Na de teldag

3 februari 2020

2 september 2017

Na de krokusvakantie

2 maart 2020

20 oktober 2017

Na de paasvakantie

20 april 2020

25 november 2017

Na Hemelvaart

25 mei 2020